แพคเกจ รักในบุญ 15,999 บาท ราคาเดียว จัดครบทุกอย่าง เจ้าภาพไม่ต้องเหนื่อย “รักทำบุญ” จัดเตรียมให้ทุกอย่าง อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบถ้วน ตกแต่งสถานที่สวยงาม จัดภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ข้าวพระพุทธ พระภูมิเจ้าที่ ฯ พร้อมนิมนต์พระ รับ-ส่งพระ บริการแบบครบวงจร

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะ แบบพนักพิง สำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ (แบบขันโตก) 1 ชุด

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารแบบฉันเป็นโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป*

7. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ดอกบัว ธูปเทียน พานพุ่ม ฉัตรเงิน ฉัตรทอง สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทองเปลว 100%

9. จัดอาหารถวายพระ 4 – 5 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ รวมจำนวนทั้งหมด 9 + 1 ที่

10. ผู้นำพิธีทำหน้าที่มัคทายก ดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฏิสันถารจนจบพิธีทำบุญ

11. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 2 – 3 ท่าน

12. จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์*

หมายเหตุ :

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งติดตั้งอุปกรณ์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกพื้นที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระยะทาง

* เจ้าภาพใส่ซองให้ ผู้นำพิธี (มัคทายก) 500 – 1,000 บาท แล้วแต่พิธี

 

คลิกดู!! รายการแพ็คเกจอื่นๆ เพิ่มเติม! [รักทำบุญ แพคเกจ] <

ติดต่อ “รักทำบุญ” (Ruktumboon) โทร. 095-407-8989 (ตลอด 24 ชม.)

Email. ruktumboon@gmail.com

Line ID : rukwedding

Line Mobile Number : 0954078989